Ereleden RKSVV

Vrijwilligers zijn de kurk waarop RKSVV drijft. Zonder al die bestuurders, commissieleden, scheidsrechters, coaches, begeleiders, terreinknechten, barmensen en ga zo maar door zou er geen wedstrijd gespeeld worden. RKSVV koestert al deze mensen die zich vrijwillig verdienstelijk maken voor RKSVV Swartbroek.

Een speciale catagorie vrijwilligers zijn ereleden. Deze mensen hebben zich op vele vlakken langdurig ingezet voor RKSVV Swartbroek.

Erevoorzitter
Foto Jo Jacobs. Benoemd in 1990
Ereleden

Leo Nouwen

Benoemd in: 2022-2023

Piet Nouwen

Benoemd in: 2022-2023