Reactie van bestuur op krantenartikel

Op woensdag 10 juli stond er in De Limburger een krantenartikel waarin staat dat Wilhelmina’08 samen zou gaan met RKSVV. Voor diegene die dit in de krant hebben gelezen of misschien in de wandelgangen hebben gehoord dat er tussen deze 2 verenigingen een samenwerking zal ontstaan met een optie dat het Huis van de sport zal gaan bemiddelen voor ook nog een nieuw sportpark kunnen we jullie het volgende mededelen:

dat wij als bestuur hier helemaal niets vanaf weten en ook niet weten wie dit hele verhaal heeft verzonnen. Wij distantiëren ons dan ook van dit krantenartikel en gaan gewoon onze eigen gang. Mochten er toch pogingen ondernomen worden door derden zou het fijn zijn als wij als RKSVV zijnde hier ook van in kennis worden gesteld. Dus m.a.w. van al dit nieuws is RKSVV niet op de hoogte en speelt er zover wij weten helemaal niets.

Bestuur RKSVV