Vanaf de oprichting tot de jaren ’70

De voetbalclub R.K.S.V.V. heeft direct na de oprichting in 1944 een voetbalveld ter beschikking gehad aan de Venboordstraat te Swartbroek nabij Areshof. Het voetbalveld heeft hier slechts enkele jaren gelegen. Daarna is het voetbalveld verplaatst naar een ander lokatie aan de Venboordstraat, waarna het uiteindelijk terecht is gekomen aan de Pelmersheideweg nabij landgoed De Krang. Ook hier heeft het voetbalveld maar enkele jaren gelegen, waarna het voetbalveld is verplaatst naar de huidige plaats. De grond werd ter beschikking gesteld door de familie Meuwissen. Om op het voetbalveld te komen, moest men via een pad gelegen tussen panden aan de Coolenstraat naar het voetbalveld lopen. Naast het voetbalveld lag een trainingshoek en in de noord oostelijke hoek van dit trainingsveld stond een betonnen kleedhok c.q. materiaalhok. Op deze trainingshoek stonden 5 lichtmasten om deze trainingshoek van verlichting te voorzien in de winter om te kunnen trainen. Om het hoofdveld stond een veldafrastering: betonnen palen met daardoor heen staalkabel. Er was slechts één voetbalveld dat aan de westzijde begrensd werd door een aspergeveld en aan de oostzijde door een perceel akkerland. Vanaf het Hennestraatje kon men via een perceel akkerland op het voetbalveld komen. Aan de noordzijde werd het trainingsveld begrensd door een kippenhok en een loods behorende bij molen “de Hoop “. Er was toen in het geheel geen terreinafrastering om het sportveld

.

De jaren ’70: een trainingsveld en kantine voor RKSVV

Daar het ledenaantal van de voetbalclub gestaag groeide, werd er een beroep gedaan op de gemeente Weert voor de aanleg van een nieuw trainingsveld. Dit trainingsveld is er aan het einde van de jaren 1970 gekomen aan de Rectorijstraat te Swartbroek tegenover de bejaardenwoningen. Dit trainingsveld werd voorzien van verlichting namelijk 6 lichtmasten. Dit is allemaal in eigen beheer en door een aantal vrijwilligers gerealiseerd. In 1976 heeft het huidige sportpark zijn vorm gekregen. In verband met woningbouw aan de Rectorijstraat te Swartbroek werd het trainingsveld aan de Rectorijstraat verlaten . Hiervoor in de plaats kwam het huidige wedstrijdtrainingsveld en oefenhoek. Dit tweede veld werd meteen voorzien van een verlichtingsinstallatie. Bij deze werkzaamheden, welke in hoofdzaak in opdracht van de gemeente Weert werd uitgevoerd, zijn de nodige hand- en spandiensten verricht door vele vrijwilligers van de voetbalclub. In 1978 is op het sportpark de kantine annex kleedaccomodatie gebouwd. Ook hier hebben weer veel vrijwilligers de nodige werkzaamheden aan verricht.

Vanaf de jaren ’80′

In 1986 is er naast de kleedaccommodatie een multifunctionele zaal ( in gebruik als sportzaal) gebouwd. Het beheer van deze sportzaal is in handen van een stichting. In overleg met voetbalclub en de stichting van de sportzaal wordt gebruik gemaakt van de twee achterste kleedlokalen van de voetbalclub. In verband hiermee werden enkele bouwtechnische veranderingen aangebracht in dat gedeelte van de kleedaccommodatie. Verder zijn er door de jaren heen nog bij ieder wedstrijdveld een tweetal dug-outs gebouwd. Bij het hoofdveld is dit in 1985 en bij het tweede veld in 1993 gerealiseerd. In 1992 is het pomphuisje gebouwd in verband met de aanleg van een regeninstallatie. In 1999 is de oppervlakte van de kantine uitgebreid .Er is een bestuurskamer aangebouwd welke door middel van een verschuifbare scheidingswand bij de kantine getrokken kan worden. Het laatste bouwwerk dateert van 2002, namelijk de aanbouw van de staantribune voor de kantine.