Een vereniging kan onmogelijk zonder de steun van vrijwilligers functioneren, zij zijn een niet weg te denken groep binnen de organisatie. Ook RKSVV wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers, die zich belangeloos inzet voor de vereniging.

De vrijwilligers zijn onder anderen actief op de volgende vlakken:

  • Materiaal en Accommodatie verzorging.
  • Kaderleden (Bestuur, Scheidsrechters, Grensrechters, Leiders/Trainers)
  • Entree (kassabezeting)

Zij maken het mogelijk dat er gevoetbald kan worden onder goede condities, iets wat vaak door velen als vanzelfsprekend wordt beschouwd maar er komt veel meer bij kijken voor men deze condities kan verwezenlijken.

Vooral in een tijd waar eigelijk iedereen tijd te kort komt is het benoemenswaardig dat wij nog steeds kunnen bezitten over een groep mensen die tijd maken voor RKSVV en veel werk verrichten voor de club en haar leden.

Laten wij deze mensen en hun werkzaamheden koesteren en ze in hun taak ondersteunen daar waar het mogelijk is. Vanuit de vereniging doen wij ieder jaar iets terug voor deze mensen en hun aanhang, in de vorm van een feestavond. Dit is als blijk van waardering voor hun tomeloze inzet voor onze vereniging.